+36 30 493 4545 info@szivargas-vizsgalat.hu

Adatvédelmi Nyilatkozat

Általános tudnivalók az adatvédelmi nyilatkozat kapcsán

A https://szivargas-vizsgalat.hu tulajdonosa a weblapot a látogatók és
az ott ajánlatot kérők adatait az adatvédelemre vonatkozó mindenkor érvényes
törvényi előírások betartásával kezeli, tárolja és dolgozza fel.

Az erre vonatkozó szabályokat a jelen
Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza, amely az adatkezelési módszerek mellett
az adatvédelemre és személyes adatok biztonságos kezelésre vonatkozó
intézkedéseket is rögzíti.

Adatvédelmi nyilatkozatunk weblapunk
működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az
Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: a
Rendelet) , azaz az ún.  GDPR és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban:
Infotv.) alapján.

Adatkezelő

Név: Pospischill Péter

Cégnév: Pospischill Péter Egyéni Vállalkozó

Tel.: 0630 4934545

Székhely: 2200 Monor, Kapisztrán János utca 43.

Levelezési cím, panaszkezelés: 2200 Monor, Kapisztrán János utca 43.

E-mail: info@szivargas-vizsgalat.hu

Telefonszám: 0630 4934545

Weboldal: https://szivargas-vizsgalat.hu

Adószám: 67883761-1-33

 

Az Adatkezelő https://szivargas-vizsgalat.hu weblapon végzett adatkezelési
tevékenysége

Kapcsolatfelvétel esetén:

Kezelt adatok: az Ön által megadott adatok, úgy
mint név, e-mail cím, kapcsolatfelvétel oka (árajánlat-kérés,
visszahívás-kérés, általános kérdés), továbbá opcionálisan megadható
telefonszám, rövid üzenet.

Adatkezelés célja: válaszadás a weblap látogatójában
felmerült kérdésekre.

Adatkezelés időtartama: amíg a meghatározott célok
megvalósítása érdekében indokolt, illetve az adatok kezeléséhez való
hozzájárulás visszavonásáig.

Adatkezelés jogalapja: önkéntesen megadott adatok a
kapcsolatfelvételt kezdeményező által.

Cookie formájában történő adattárolás
kapcsán

https://szivargas-vizsgalat.hu weblapon önkéntesen megadott személyes
adatok mellett az ún. cookie-k által biztos információkkal is dolgozunk. A
cookie-k (sütik) olyan adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön
számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával, és amelyek az
oldal látogatásához szükségesek.

Adatkezelés célja: Önmagukban nem használhatók fel a
látogató személyazonosságának beazonosítására, hanem statisztikai jellegű
információk, amely a honlapunk könnyebb használhatóságában további későbbi
fejlesztésében nyújt segítséget. Az egyes cookie-król alább részletesen olvashat:

– Google Analytics cookie (statisztikai
cookie):

A Google Analytics a Google elemző
eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy
pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat
használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal
használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg
azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt
fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő
jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány
hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb
hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben)
és szerte az interneten.

– A  weboldal működéséhez
szükséges cookie-k (elengedhetetlen cookie):

Ezek a cookie-k a weboldal
használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető
funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem
használható megfelelően, vagy nem elérhető. Ezen típusú cookie-k élettartama
kizárólag az oldal látogatásának idejére korlátozódik.

– Munkamenet cookie (beállítások
cookie):

Ezek a sütik a látogató tartózkodási
helyét, a böngésző nyelvét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy
maximum 2 óra.

– Referer cookiek (statisztikai
cookie):

Azt rögzítik, hogy a látogató milyen
külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

– Cookie elfogadás cookie (beállítások
cookie):

Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető
ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365
nap.

Adatkezelés időtartama: a fentiekben megjelöltek szerint
(egyes cookie-k ismertetésénél „Élettartam” meghatározással jelölve). Ezen
kívül Önnek lehetősége van visszavonni hozzájárulását, bármikor, a cookie-k
élettartamának idején belül is. Ezt a böngészője „Beállítások” menüjében teheti
meg. A cookie-hozzájárulás visszavonásának pontos módjáról tájékozódhat a
böngészője Súgó menüpontjára kattintva, vagy az alábbi linkeken:

Internet Explorer böngésző esetén:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox böngésző esetén:
https://support.mozilla.org/hu/kb/Sütik kezelése

Google Chrome böngésző esetén:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&co=GENIE.Platform%3DDesktop

Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása. A honlap
böngészése során egy felugró ablak jelenik meg Ön előtt, amelyben
kiválaszthatja, mely cookie-kat engedélyezi (kivéve az elengedhetetlen
cookie-t, amely azonban nem tárol személyes adatot és kizárólag a honlap
látogatásának idejére korlátozódik működése – ezek hiányában azonban a weboldal
bizonyos funkció nem működnének).

Az adatvédelmi hozzájárulás kérése
során kapott adat tárolása kapcsán:

Amennyiben a https://szivargas-vizsgalat.hu oldalon  keresztül veszi fel
velünk a kapcsolatot és árajánlatot kér az oldalon található kapcsolati dobozok
egyikén keresztül, Ön automatikusan elfogadnia jelen Adatvédelmi nyilatkozatot,
üzenete elküldésével. Az oldalon található az informatikai rendszer eltárolja
ezt a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi
bizonyíthatóság érdekében.

Kezelt adatok: Az ajánlatkérés/kapcsolatfelvétel
időpontja.

Adatkezelés célja: A Rendelet szerinti kötelezettség
teljesítése – lásd Az adatkezelés jogalapja bekezdést.

Az adatkezelés időtartama: A jogszabályi előírások miatt az Ön
hozzájárulását nekünk a későbbiek során is tudnunk kell igazolni, ezért az
adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő 1 évig kerül
tárolásra.

Az adatkezelés jogalapja: A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése
írja elő ezt a kötelezettséget. Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti
adatkezelés.

Az Adatkezelő Pospischill Péter Egyéni
Vállalkozó szerződéskötés és munkavégzés során végzett adatkezelési
tevékenysége

Amennyiben a kapcsolatfelvétel után
megrendelésre kerül sor, az Adatkezelő és az ügyfél szerződéses kapcsolatba kerülnek
egymással, ennek során az alábbi adatok kezelése és feldolgozása megy végbe:

A megbízás, vagy megrendelés
feldolgozása

Amennyiben Ön igénybe szeretné venni a Pospischill
Péter Egyéni Vállalkozó szolgáltatásait, abban az esetben az adatkezelés és az
adatok megadása a megbízás teljesítéséhez elengedhetetlen.

Kezelt adatok: Az adatkezelés során az
Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, az igényelt
szolgáltatás jellemzőit, a megrendelés számát és a megbízás időpontját kezeli.

Adatkezelés célja: A megrendelés megfelelő
teljesítéséhez elengedhetetlen információ.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a polgári jogi
elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítése (Rendelet
6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés).

Az elvégzett szolgáltatásról történő számla kiállítása

Kezelt adatok: Megrendelő neve, címe, megrendelt
szolgáltatás jellege és ára.

Adatkezelés célja:  a jogszabályoknak megfelelő
számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség
teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv.
169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell
őrizni.

Az adatkezelés jogalapja: Az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása
kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti
adatkezelés].

Garanciális ügyintézés a szolgáltatás
teljesítését követően, vagy egyéb fogyasztóvédelmi panasz

Kezelt adatok: A probléma megnevezése, amelyre a
garanciát érvényesíteni kívánja, a megbízó neve, telefonszáma, e-mail címe.

Adatkezelés célja: Garanciális panaszok megfelelő kivizsgálásához
és az ügymenet lefolytatásához szükségesek az adatok.

Az adatkezelés időtartama: 5 évig megőrizzük az adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi
CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c)
pont szerinti adatkezelés]

Személyes adatok tárolása és védelme

Az Adatkezelő mindent megtesz
lehetőségeihez mérten, hogy az Ön által szolgáltatott adatokat a lehető
legnagyobb biztonsággal kezelje, hogy azok ne jussanak illetéktelen harmadik
személyek tudomására, ne sérüljenek, vagy semmisüljenek meg.

Az Adatkezelő az adatok kezelése során
a jelen Adatvédelmi nyilatkozat tartalmának megfelelően jár el minden esetben.

Az Adatkezelő az adatok tárolásához
külső szolgáltatót vesz igénybe. A tárhelyszolgáltató az esetlegesen felmerülő
problémák esetén a karbantartásért is felelős. Adattárolás céljából igénybe
vett külső szolgáltató adatait a Nyilatkozatban elérhetők.

Az adatfeldolgozás során érintett egyéb
közreműködők

Adattárolásra irányuló adatfeldolgozás
– tárhelyszolgáltatás

Adatfeldolgozási tevékenység
ismertetése: személyes
adatok tárolása az Adatkezelővel kötött szerződése mentén. A személyes adatok
megismerésére nem jogosult, kizárólag azok tárolásáért felelős.

Az adatfeldolgozó cég neve: Versanus Kft.

Az adatfeldolgozó cég székhelye: Budapest,
Bécsi út 3-5, 1023.

Az adatfeldolgozó cég e-mail címe: support@versanus.hu

Egyéb marketing-tevékenységhez
kapcsolódó adatfeldolgozás

Adatfeldolgozási tevékenység
ismertetése: Az
Adatkezelő a https://szivargas-vizsgalat.hu weblap felhasználói élményének
folyamatos javítása érdekében végez adattovábbítást a lent megjelölt
adatfeldolgozó részére, hogy az adatfeldolgozó szolgáltatásainak segítségével
saját felhasználású statisztikákat készíthessen a weboldalt látogatók olyan
tevékenységeiről, mint kattintások, oldalletöltések, oldal látogatásának
időpontja és időtartama.

Adatfeldolgozó cég neve: Google LLC

Az adatfeldolgozó cég székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043

Az adatfeldolgozó cég e-mail címe:data-protection-office@google.com

Az adatfeldolgozó cég telefonszáma:+1 650-253-0000

A „Google LLC” adatfeldolgozó
tevékenységének székhelye az Európai Unió területén kívül található. Az
adatfeldolgozó ezért az Adatvédelmi Pajzs Egyezmény (Privacy Shild List)
részese, azaz biztosítja, hogy az adatok kezelése az Európai Unióban
biztosított garanciákkal valósul meg. Bővebben az alábbi linkeken tájékozódhat
erről:

Általános ismertető az Adatvédelmi
Pajzs Egyezményről (angol nyelven): www.privacyshild.gov

A Google LLC részvétele az Adatvédelmi
Pajzs Egyezményben (angol nyelven): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

További adatkezelések

További adatkezelésre kizárólag
előzetes tájékoztatás után kerülhet sor, amelyben minden információt megadunk
az adatkezelés jogszabályi hátteréről és jogalapjáról, az adatkezelés céljáról,
a kezelt adatok köréről és az adatkezelés időtartamáról.

Továbbá ezúton tájékoztatjuk Önt arról,
hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az
Adatkezelőként szükséges esetben teljesítenünk kell. Az Adatkezelő ezen
adattovábbításról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban
nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen
jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az
Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

A látogatók adatkezeléssel kapcsolatos
jogai

Tájékoztatás, adatmódosítás, vagy
adattörlés kérése

Bármikor kérhet ingyenes tájékoztatást
személyes adatainak kezeléséről, egyeztetheti velünk a kezelt adatok körét, kérheti
ezek helyesbítését, vagy meghatározott esetekben törlését is. Ez esetben
keresse fel az Adatkezelőt a megadott elérhetőségeink valamelyikén. A jogokról
részletes leírást a továbbiakban olvashat.

Rendelet szerinti jogok

A Rendelet részletesen ismerteti
mindazokat a jogokat, amelyek Önt az adatkezelés időtartamán belül megilletik.
Ezek az alábbiak:

– a hozzáférés joga:

Ön jogosult arra,  hogy az
Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e és ha igen, akkor jogosult arra, hogy ennek módjához és egyéb
részleteihez (adatkezelés célja,  kezelt adatok köre, adatok tárolásának
időtartama, adatok módosításának illetve törlésének lehetősége, panasztétel)
hozzáférjen.

– helyesbítéshez való jog:

Amennyiben adatai helytelenül, vagy
hiányosan kerültek rögzítésre és tárolásra, Önnek joga van azok azonnali
helyesbítését kérni.

– a törléshez / elfeledtetéshez való
jog:

Ön jogosult arra, hogy azonnali
hatállyal kérje az Önről tárolt adatok törlését, amennyiben:

– a személyes adatokat az Adatkezelő
bizonyítottan jogellenesen kezelte;

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége
az adatokra az eredeti célból, amely miatt bekérte illetve tárolta azokat;

– az adatkezelés jogalapja kizárólag az
Ön hozzájárulása, Ön pedig visszavonja azt;

– Ön élni kíván a törléshez való
jogával és ennek nincs jogi akadálya az Adatkezelő részéről.

Az Adatkezelőnek az Ön kérése mentén
adatait indokolatlan késedelem nélkül törölnie kell, kivéve amennyiben:

– jogos érdeke van ennek ellenkezőjére
(pl. ha Önnek az Adatkezelővel szemben számlatartozása van, vagy éppen
adatkezelési panasza van folyamatban).

– sértené a véleménynyilvánítás
szabadságához és a tájékozódáshoz való jogot

– az Adatkezelő jogi kötelezettségei
miatt szükséges, hogy tárolja az érintett adatokat (pl. számlázással
kapcsolatos adatkezelés, hiszen a számla bizonyos ideig tartó megőrzésére az
Adatkezelőnek jogi kötelezettsége van).

– a hozzájárulás visszavonásának joga:

Önnek bármikor lehetősége van az
adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni, ebben az esetben töröljük az
Ön által megadott adatokat rendszereinkből. Azonban szeretnénk felhívni arra a
figyelmét, hogy amennyiben ezzel a jogával a szolgáltatás teljesítését
megelőzően kíván élni, úgy az akadályozhatja / meghiúsíthatja a szolgáltatás
maradéktalan teljesítését.

– tiltakozáshoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy bármikor
tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése
ellen. Ha fennáll ez az eset, az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti
tovább – ez alól kivételt képez, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az
adatkezelés a továbbiakban is indokolt olyan kényszerítő erejű jogos okok
miatt, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön tiltakozáshoz való jogával szemben,
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.

Ha az Ön személyes adatainak kezelése
közvetlen üzletszerzés érdekében történik (beleértve a profilalkotást is) Ön
jogosult  arra, hogy ez ellen bármikor tiltakozzon, az Adatkezelő pedig ez
esetben az Ön adatait ebből a célból nem kezelheti tovább.

– adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérje az
Adatkezelőt személyes adatai kezelésének korlátozásában, amennyiben az alábbi
esetek bármelyike áll fenn:

– Ön hibásnak véli személyes adatainak
pontosságát, és kéri az Adatkezelőt, ennek kivizsgálására, ellenőrzésére,
javítására. Ilyenkor a korlátozás addig él, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az
érintett személyes adatokat.

– Az adatkezelés jogellenes, ám Ön nem
szeretné az adatok törlését valamely okból (pl. mert jogi útra terelte az ügyet
ezért fontosak az Ön számára az adatok), ezért a törlés helyett azok
felhasználásának korlátozását kéri.

– az Adatkezelőnek adatkezelés céljából
már nincs szüksége az Ön személyes adataira, de Ön mégis igényli azokat jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

– Ön tiltakozott valamely oknál fogva
az adatkezelés ellen, ám az Adatkezelő jogos érdeke is alapot adhat az adatok
kezelésének fenntartására (lásd „tiltakozáshoz való jog” bekezdés). Amíg
megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek
az Ön jogos indokaival szemben, addig az adatkezelés korlátozásának joga
érvényesíthető.

Amennyiben az Adatkezelő feloldja a
korlátozást, arról kötelessége Önt legalább 3 munkanappal a feloldás
megvalósítása előtt tájékoztatnia.

– adathordozhatósághoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy az Önre
vonatkozó és az Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat az Adatkezelő átadja Önnek egy széles körben használt, számítógéppel
olvasható formátumban. Ezen kívül Ön jogosult arra, hogy az említett adatokat
tartalmazó dokumentumot Ön egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy kérje ezek
továbbítását egy másik adatkezelő felé.

A fentiekben megjelölt jogokkal Ön
bármikor élhet, ám ennek során azonosításra lesz szükség, vagyis személyes adat
megadására.

Panasztétel

Önnek joga és lehetősége van az
Adatkezelővel szemben hivatalos panasszal élnie a felügyeleti hatóságnál, vagy
bírósághoz fordulnia, amennyiben úgy véli, az Adatkezelő nem tett eleget az
adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Hivatalos panaszt az alábbi felügyeleti
szervnél tehet:

Felügyeleti hatóság: Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Felügyeleti hatóság székhelye: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Felügyeleti hatóság levelezési címe:
1530 Budapest, Pf.: 5.

Felügyeleti hatóság e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

Felügyeleti hatóság telefonszáma: +36 1
391-1400

Felügyeleti hatóság honlapja:
https://naih.hu/

Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása

Az Adatkezelő fenntartja annak jogát,
hogy a jelen adatkezelési nyilatkozat szövegét bármikor módosítsa úgy, hogy a
módosítás nem érinti az adatkezelés célját és jogalapját. Amennyiben Ön a
honlapot a módosítást követően használja, azzal elfogadja a módosított
adatvédelmi nyilatkozatot.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő a
gyűjtött és tárolt adatokkal kapcsolatban kíván módosítást eszközölni (pl. további
adatkezelést végez) köteles előbb megfelelő módon tájékoztatni Önt arról, mi
változna pontosan a kezelt adatok körében, az adatkezelés céljában és
jogalapjában. A módosított adatkezeléshez nem elegendő csak a tájékoztatás:
érvénybe lépése Önnel szemben csak az Ön hozzájárulását követően történik meg.

———

Az érintettek  tudomásul
veszik,  hogy  a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak
az  Adatkezelőre a Nyilatkozat nyilvános közzétételétől; a honlap
látogatójára a látogatás időpontjától (cookie-k elfogadása), vagy a
kapcsolatfelvételtől (Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadása) élnek, külön aláírás
nélkül is.